R
Loading...


DOWNLOAD 08 hz smail peygamber MP4 3GP & MP3

Please Choose anything from the download video results of 08+hz+smail+peygamber presented below...Subscribe To Our Newsletter

Join up to 342,300 subscribers NOW!!!

Subscribe to our newsletter to stay updated.26:12

Download HAZRETİ İSMAİL PEYGAMBER mp4 download free video

s www youtube com watch?v 8YgkOra0_xU&list PLNI-NPWjFVxmjBizRblslkvr5XHOESDIK İsmail Aleyhisselâmın Soyu İsmail Aleyhisselâm; İbrahim Aleyhisselâmın, Hz Hâcer´den doğan ilk ve bü­yük oğludur [1] smail Aleyhisselâmın Peygamberliği Ve Bazı Faziletleri İsmail Aleyhisselâm; Babası İbrahim Aleyhisselâmın vefatından sonra da, ge­rek Kabe ve gerek Hacc amellerine âid hizmetleri yürütmek ve yönetmekte de­vam etti [5] İlk olarak Kabe´ye örtü örttü [6] Yüce Allah, İsmail Aleyhisselâma Peygamberlik verdi [7] Onu; Mekke´de ve Mekke çevresinde oturan Cürhüm ve Amalika halkı ile Ye­men kabilelerine[8], Me´rib ve Haciramevt taraflarına[9] Peygamber olarak gönderdi [10] Elli yıl, onları, İslâmiyete davet etti [11] Davet ettiği kimselerden bazısı iman, bazı inkâr etti [12] İman edenler, pek az idi [13] İsmail Aleyhisselâm, vazifesinde sabr ve sebat edenlerdendi [14] Sözünde, sâdıktı [15] Günahkârları, Mekke Hareminden, ilk sürüp çıkarandı [16] Kendilerine üstün meziyetler verilenlerden[17], en hayırlı olanlardandı , [18] Namazlarını, kılmalarını, zekâtlarını vermelerini Ev halkına ve kavmine emrederdi Kendisi, Allah katında Rızâ´ya ermişti , [19] İsmail Aleyhisselâm; Mekke´nin sıcaklığından şikâyetlenince, Yüce Allah "Ben, sana, Cennet´ten bir kapı (pencere), açacağım! Kıyamet gününe kadar, oradan, sana serin serin yel esecektir!" buyurdu Pencere açılacağı bildirilen yer, kendisinin, vefat ettiği zaman, gömüldüğü Hicr İdi [20] smail Aleyhisselâmın Oğulları İsmail Aleyhisselâm, ilk zevcesini boşadıktan sonra[28], Cürhümîlerden Mudad b Amr´ül Cürhümî´nin kızı ile evlenmiş, kendisinin, ondan on iki oğlu doğmuştu [29] Mudad´ın kızının ismi Ra´le idi [30] İsmail Aleyhisselâmın, Ra´leden doğan oğullarının isimleri şöyle idi 1) Nâbit, 2) Kaydar, 3) Ezbel veya Ezbil 4) Mebşa veya Menşâ, 5) Mişma´ veya Meşmae, 6) Maşı, 7) Duma, 8) Ezer veya Ezür, 9) Tayma, 10) Yatur, 11) Nebiş veya Neyiş, 12) Kayzuma[31] İsmail Aleyhisselâmdan Sonra Kabe Hizmetlerinin Kimler Tarafından İdare Edildiği? İsmail Aleyhisselâmın vefatından sonra, Kabe hizmetini, oğlu Nabit, üzerine alıp yönetti [32] Bu hizmetin, önce Kaydar, ondan sonra Nabit tarafından yönetildiği rivayet olun­duğu gibi|[33]; İsmail Aleyhisselâmın vefatından sonra Kabe hizmetiyle, önce, Kaydar´ın, sonra, Teymen b Nabt´ın, ondan sonra, Nabit b Hemeysa´, b Teymen, b Nabt´ın meş­gul olduğu ve Nabit´in vefatı üzerine de, bu hizmetin, Cürhümîler tarafından gö­rüldüğü rivayet ve Nabit´in şeceresi de, Nabit b Hemeysa´, b Teymen, b Nabt, b Kaydar, b İsmail Aleyhisselâm olarak kaydedilir [34] Kaydar´ın Bazı Özellikleri 1) İsmail Aleyhisselâmın oğullarından Kaydar´ın yüzünde Muhammed Aleyhis­selâmın Nûr´u parıldardı 2) Savaşçılık, 3) Güreşçilik, 4) Ok atıcılık, 5) Avcılık, 6) Ata binicilik gibi bir takım özellikleri de, vardı Her gün, av silahının yanına vardığı zaman, silahından, ya dişi bir geyiğin, ya da, bir kuşun "Allah´ın ismini anmadıkça, beni, kesme! Besmele çekmedikçe de, yeme!" diye seslendiğini işitirdi [35] İsmail Oğullarının Mekke´den Dağılışı Ve Yönetimin Cürhümîlere Geçişi Nâbıt vefat ettiği zaman, İsmail Aleyhisselâmın oğulları, geçim bolluğu olan yer­lere dağıldılar İçlerinden bazısı ise; "Biz, Allahın Hareminden ayrılmayız!" diyerek Mekke´de kaldılar Mekke´de kalanlar arasında, İsmail Aleyhisselâmın küçük yaştaki çocukları da, bulunuyordu [36] Bunun için, Kabe hizmetini, İsmail Aleyhisselâmın oğullarının ana tarafından babaları olan Mudad b Amr´elcühenî, üzerine a

359340 views | 2422 likes | VEL ASR | 2013-05-04 21:53:24
5:48

Download Peygamberlerin Hayatı Hz İsmail (a s ) mp4 download free video

Peygamberlerin Hayatı Hz İsmail (a s ) Arabistan’da Cürhüm kabîlesine gönderilen peygamber İbrahim aleyhisselamın büyük oğlu ve Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) dedelerinden Annesinin adı Hacer’dir Hazret-i İbrahim, Nemrud’un ateşinden kurtulduktan sonra, Bâbil’den ayrılıp, Mısır’a gittiğinde hanımı Sâre’ye Firavun musallat olmuştu Fakat, Sâre’ye yaklaşmak istediğinde, ellerinin tutulup, nefesi kesilerek sara hastalığına benzer bir hâle düştü Bunun üzerine Firavun korkarak İbrahim aleyhisselam ve Sâre’yi bıraktı ve Hacer adlı bir câriyeyi de hediye etti İbrahim aleyhisselam, Firavun’un korkarak câriye olarak verdiği Hacer’i de alarak, Filistin’e döndü Oradan Şam taraflarına gitti Buradayken Sâre Hatunun isteği üzerine hazret-i Hacer’le evlendi Bu evlilikten hazret-i İsmail doğdu Allah’ın emri ile Hacer’i, oğlu ile birlikte Kudüs’ten Hicaz’a götürdü ve bugünkü Mekke şehrinin bulunduğu yere bırakıp geri döndü Mekke’nin üst tarafında bulunan Seniyye mevkiine gelince, ellerini açarak onlar için dua ettiği İbrahim sûresi 37 ve 38 âyetlerinde bildirilmektedir Bu ıssız ve çorak vâdide bir miktar hurma, bir dağarcık su ve oğlu iki yaşındaki İsmail ile yalnız kalan hazret-i Hacer, bu işin Allah’ın emri ile olduğunu anlayıp tevekkülle sabretti; “Allahü teâlâ bize kâfidir O bizi korur, himâye eder Bizi başıboş bırakmaz” dedi Semre ağacının dallarından yaptığı küçük barınakta kalıyorlardı Yiyecekleri ve suları bitince hazret-i İsmail susuzluktan ağlamaya başladı Hazret-i Hacer su bulmak ümidi ile Safâ Tepesine çıktı Uçsuz bucaksız çölden ve ağaçsız çıplak tepelerden başka bir şey göremedi Safa’dan inip koşarak Merve Tepesine çıktı Safa ve Merve tepeleri arasında su bulmak ümidi ile yedi defâ koşarak gidip geldi Bu sırada İsmail’in (aleyhisselam) ayağını vurduğu veya Cebrâil aleyhisselamın vurduğu yerden su fışkırıp akmaya başladı Hazret-i Hacer heyecanlandı ve akan su ziyan olmasın diye “Dur! Dur!” mânâsına gelen “Zem! Zem!” diyerek suyun etrâfını çevirdi Sudan oğlu İsmail’e (aleyhisselam) içirdi ve kendisi de içti Peygamberimiz bir hadîs-i şerîflerinde, “Allah İsmail’in annesi Hacer’e rahmet etsin O, zemzemi kendi hâline bıraksaydı da avuçlamasaydı, muhakkak zemzem akan bir ırmak olurdu ” buyurmuştur Mekke’nin yakınında konaklayan Cürhüm kabîlesi zemzem suyunu görünce hazret-i Hacer’den izin alarak oraya yerleştiler ve böylece Mekke şehri kuruldu Bir müddet sonra hazret-i İbrahim hanımını ve oğlunu ziyârete geldiğinde onları bolluk ve bereket içinde buldu Hazret-i İsmail konuşmaya başlayınca hazret-i İbrahim üç gün üst üste gördüğü rüyâ üzerine onu kurbân etmeye karar verdi Zilhicce ayının 9 ve 10 günü de aynı rüyâyı görünce sahih olduğunu anladı Bir bahâneyle annesinden izin alarak kurban etmek için götürdü Şeytan, insan sûretinde annesi Hâcer’e hazret-i İsmail’e ve hazret-i İbrahim’e göründü ve onlara vesvese vermeye çalıştı ise de dinlemediler Hazret-i İsmail, şeytanın arkasından yedi tâne taş attı Hazret-i İbrahim, bugün Minâ denilen yere gelince, oğluna rüyâsını ve Allah’ın emrinin kendisini kurbân etmek olduğunu açıkladı Hazret-i İsmail’i tevekkülle hazırladı Yere yatırıp bıçağı boynuna çaldı ise de bıçak, Allah’ın emri ile kesmedi Taşa vurdu, taşı kesti Nihâyet Cebrâil aleyhisselam Cennetten bir koç getirdi Cebrâil aleyhisselam makâmından “Allahü ekber, Allahü ekber” diyerek geldi Hazret-i İbrahim bu tekbiri işitince; “Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber” dedi Hazret-i İsmail de; “Allahü ekber ve lillâhil hamd,” diyerek tekbiri tamamladı Hazret-i İbrahim koçu kurban etti Onların bu hâli Kur’ân-ı kerîmde anlatılmakta ve meâlen; “Muhakkak ki bu açık bir imtihandı ” buyrulmaktadır Hazret-i İbrahim kurban hâdisesinden sonra Sâre’nin yanına dö

2535 views | 24 likes | Quedra Limon | 2017-07-23 14:49:10
10:8

Download Sümerler,Antik Mısır ve Mayalar ın Anunnakiler İle Teması,İnanılmaz Bilgiler,Anunnakiler, mp4 download free video

Devamı niteliğinde ki 2500 Yıllık Gizemli Nazca Çizgileri videosu kısa süre içerisinde yayınlanacaktır Merhaba değerli izleyiciler Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım Severek hazırladığım bu videoda geçmişte yaşayan 3 büyük medeniyetin ;Sümerler, Antik Mısır ve Mayalar ın gökten inenler ile yani Anunnakiler le temasından bahsedeceğim Farklı zamanlarda yaşamış bu medeniyetlerin hepsinde birçok ortak nokta mevcut Videomda belirttiğim bu ortak noktaları izleyince sizde şaşıracak ve bu videodan keyif alacaksınız Ayrıca araştırmaların devamında Sümerler ile ilgili en son bulunan tabletlerde aynen şöyle yazıyordu "Gökten inen elliler (anunnakiler) insanlara bilmedikleri şeyleri öğretiyor ve bunun karşılığında altın yiyecek ve değerli madenlerden alıyorlardı " Anunnakilerin bu medeniyetlerle teması onları astronomi ve bilim alanında oldukça ileri bir seviyeye getirmişti Daha fazla detaya girmeden sizi video ile başbaşa bırakayım Bu video ile beraber sizlere tavsiyem aşağıdaki linkteki videoları izlemek Keyifli seyirler diliyorum Mayalar Yanılmamıştı Biz Yanlış Yorumlamıştık, Anunnaki Irkı Maya ve Sümer Uygarlığı s youtu be zEP-o8PKZQ0 Gökten İnen Elliler,Büyük Anunnaki İmparatorluğu, Dünyanın Sonu, Anunnaki Irkı,Anunnakiler s youtu be SZSRcJGJLgQ Nibiru Gezegeni Yaklaşıyor, Bilimsel Yeni Bilgiler Işığında,Anunnakiler, Nibiru Gerçeği, s youtu be mnO-ir45TBE Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Kanalıma Abone olup bildirimleri açarak videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz Kaynak www bisosyo com sumer-antik-misir-ve-maya-medeniyetlerinin-anunnakiler-ile-temasina-dair-tabletler-bulundu-2 Müzik from Enchiridion by Evan King s evanking bandcamp com track guar

42971 views | 543 likes | Drone | 2018-01-26 01:42:08
10:3

Download Hz Ebu Bekir Sıddık (r a) (571 634) mp4 download free video

TÜRKİYE NİN YENİ KANALI "A9" HAYATA BAKIŞINIZI DEĞİŞTİRECEK www a9 com tr - FREKANS 12525 S R 30000 - V (Dikey) A9, sadece gerçeklere ve akılcılığa dayalı bir yayın anlayışıyla televizyon dünyasında farklı bir pencere açıyor A9 un reyting kaygısı yok; dolayısıyla bu yönde suni bir çaba göstermesine gerek olmadan, yayınlarında büyük ve hayati gerçekleri ortaya koyacak; tüm insanlığın ihtiyacını kapsayacak konulara yer vermekten geri durmayacaktır A9, insanlar arasında sevgi, adalet ve dayanışma anlayışını inşa etmek üzere yola çıktı ve Temel Yayın Politikası, Türk-İslam ahlakının birleştirici üslubuyla, Türkiye de ve Dünya da barış ortamının yerleşmesine hizmet etmek üzerine kuruldu Dolayısıyla her programda, her belgeselde ve akla gelebilecek her türlü yayında bu politika açıkça hissedilecek A9, bilimsel gelişmeleri yakından izleyecek, bunları ideolojik kirlenmelere izin vermeden, en anlaşılır ve doğru şekilde aktaracak, bu sayede insanlarımız, daha önce fark etmedikleri muhteşem gerçeklerin keyfini sürecektir A9 yayınları Türkiye deki sayısız TV kanalına da örnek teşkil etmek ve sorumlu yayıncılık anlayışında bir çığır açmak üzere yola çıkmıştır Yalandan, saptırmadan, diretmeden ve kavgalardan uzak, akılcı, yapıcı ve uzlaştırıcı üslubuyla, yayıncılık ile güzel ahlaka has değerleri birleştirecektir A9 şunu savunmaktadır; Türk-İslam ahlakı ve bunun getirdiği büyük dayanışma ruhu, dünyayı, daha önce benzeri görülmemiş bir mutluluk ve refah düzeyine çıkaracaktır A9, yapacağı yayınlarla, Türkiye nin muhteşem geleceğini hazırlayan sembol kanallardan biri olma iddiasındadır Ve A9 Televizyonu nda Yaşayacağınız tek bir an, Duyacağınız tek bir cümle, Göreceğiniz tek bir kare ve düşüneceğiniz tek bir konu ile; HAYATA BAKIŞINIZ DEĞİ

105 views | likes | emre yalva | 2012-11-17 11:41:45
3:1

Download SİVAS KRAL MEZARI ISARETİ mp4 download free video

Aslan işareti gücü ve namusu sembol-ize eder özellikle antik yunanda tanrılar için savaştığına inanılır  bu nedenle tüm aslanlar  kral mezarları yanlarına betimlenir, kralın tüm altınları ve mezarına giden yol başında aslan mutlaka vardır, mezar çeşidi ise kaya mezar yada oda mezar şeklindedir  höyük ve tümülsülerde aslana rastlamak çok zordur  varsa-da çok nadirdir  höyük tümülüslere genelde öküz ve boğa işareti koyulur onlarda kral mezarıdır  Aslan işareti çözümünde  aslanın duruşu çok önemlidir, saldırır vaziyette yada  uyur vaziyette olması anlamları değiştirir yine oturan  veya  ayakta duran aslanlar  farklı anlamlar taşı  yatan aslanın meblağı arka tepede dururken ayakta olan aslanın meblağı baktığı taraftadır, saldırı pozisyonundaki aslanın meblağı ise  aslana çok yakın yerdedir,  uyuyan aslanın meblağını bulmak kolay değildir çok derindir 14 kişi 14 gün çalışmayınca sonuca ulaşamaz Diğer görüş  Aslan işaretleri kral mezarları olan yerlere resmedilir, aslan ve öküz her iki-side kral mezarı işaretidir aslana yakın tepeler bakılmalıdır, özellikle güneşin hem doğarken hem batarken vurduğu tepeler çok önemlidir aslan daha çok kaya, oda mezar şeklinde tasarlanırken, öküz ise yığma tümülüs, höyük şeklinde tasarlanır krala ait tüm eşyalar (altınlar) mezar içerisinde bulunabilir 1- Orta çağ Sembolizminin bir ögesidir Aslan Hz İsa’yı simgeleyen bir sembol olarak karşımıza çıkar İsa peygamber sık sık resim ve heykel sanatında soylu aslan, aslan gibi insan düşüncesi ile betimlenirdi Tanrının oğlu olarak nitelendirildiği için cesaret, güç ve krallık anlayışlarına dayalı bir düşünce ile betimleme yapılırdı Aslan heykeli antik dönemin saray benzeri yapılarda giriş veya yürüme bantlarında görülmektedir Böyle bir işaret görürseniz (Aslanlı yol) sarayın giriş kapısındasın demektir Ayrıca genellikle karşı karşıya olmak üzere iki adet olurlar Buradan da eğer birini bulduysanız diğerini de arayıp bulabileceğiniz sonucunu çıkartabiliriz 2- Aslan figürü ilk çağlardan beri, her kültürde ve bu arada Orta Asya ve Anadolu Türk Mitolojisinde kuvvet, kudret, hükümdarlık sembolü olarak kullanılmıştır Anadolu’da taş, mermer, ahşap, halı, kilim, minyatür vb her tür malzeme üzerinde görülür Günümüzde de hemen hemen aynı amaçlarla kullanılmaya devam etmektedir Ancak, çift gövdeli aslan figürü, kaynakların da işaret ettiği gibi, kuvvetin iki katına çıkışını ifade ediyor Ayrıca Ermeni kültürünün önemli bir bileşenidir 3- Aslan kaya heykel halinde olanlar mutlaka kral mezarlarında kullanılmıştır Çift olanları höyük önlerinde tek olanları yüksek kaya mezarlarının altı veya üstündedir Define 30 metreden uzak değildir  Saklantı çok değerlidir Aslan, Antik dönemlerden kalma saray veya benzeri seviyedeki harabelerin giriş ve yürüme bantlarında bazen açıkta veya toprak altında bir aslan heykelinin bulunması sık yaşanan olaylardandır Şayet bunlardan bir tanesine rastlanırsa bilinmeli ki burası sarayın giriş yoludur (Aslanlı yol) aynı zamanda bu tür bir heykel tek olmayacağı için aynı mekanda ve yolun sağlı sollu giriş noktasında bundan iki tane olacaktır Ayrıca, Orta çağa ait sembolizmin bir ögesidir Bu da yine Hz İsa’ yı simgeleyen motiflerden bir tanesidir İsa peygamber sık sık resim ve heykel sanatında soylu aslan, aslan gibi insan düşüncesiyle betimlenirdi Tanrının oğlu olarak nitelendirildiği için cesaret, güç ve krallık anlayışlarına dayalı olarak Hz İsa’nın bu motifle ifade edilmesi yaygın bir oluşumdur Bunların haricinde, Aslan işaretleri mağara,mezar ve kayalar üstünde işaret olarak ta kullanılmıştır Bunlar gömüyü simgelemektedir Aslan işareti olan her gömü, liderlik vasfı taşıyan insanların hazinesi anlamına gelmektedir Mağara önlerinde yapılmış bir işaret ise, kapatılmış oda aramalısınız Açık bir mağara yoksa, ağzı kapatılmış doğal görünüm verilmiş mağaraya uygun yerler bakmalısınız Ülkemizde deniz kıyısına yapılmış aslan işaretleri bulunmaktadır Bu işaretler, deniz korsancılığı yapmış korsan liderlerini simgelemektedir Suyun içinden girişleri olduğu defalarca görülmüştür İşçiliği zor fakat hazinesi büyük olan güzel işaretlerden biris

39967 views | 58 likes | DEFİNE PARTISI | 2017-06-08 15:51:47
2:28:35

Download abdulbasit abdussamed sure 7 Al a raf mp4 download free video

Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym Manası Allahım! Kapalılıkları açan geçmişe son veren hakka hakikatla destek olan mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammede Onun aline ve ashabına Onun yüce kadrü kıymetince salat eyle selam eyle ve Onu mübarek kıl Fazileti ve sırları Yüzyirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz(s a v ) tarafından bildirilmiştir Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllaha sorar Cevaben Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır Günahları da bağışlanır buyurmuşlardır Hikmeti 1 Bu salavat-ı şerife okuyanı cehennem ateşinden korur 2 Kırk gün okuyanın tevbesi kabul edilirgünahları bağışlanır 3 Cuma gecesi bin defa okuyanEfendimiz(s a v ) ile görüşür 4 Geçmiş zamanda zamanın Kutbu Muhammed el Bekri (k s ) Hz ne ait olan bu salavat öyle büyük bir salavattır ki Resulullah (s a v) in mana alemindeki beyanı ile ömründe bir defa dahi bu salavatı okuyan kişi cehenneme girmez 5 Mağrib sadatından bazısının nakline göre bu salat Allahü Teala tarafından bir sahife ile Muhammed el-Bekri Hazretlerine indirilmiştir Bu salavatın bir defa okunması altı kere Kuranı kerimin hatmine denktir 6 Bu salavata kırk gün devam edene Allahü Teala bütün günahlardan tevbe nasib eder 7 Her kim bu salavatı Perşembe veya Cuma veya pazartesi gecesi bin defa okursa Resulullah (s a v) efendimiz ile uyanık halde buluşur Ancak bu dört rekat namazın ardından okunmalı,Bu namazın birinci rekatında üç kere kadir süresi,ikinci rekatında üç kere zelzele süresi,üçüncü rekatında üç kere Kafirun süresi,dördüncü rekatındada üçer kere muavvizeteyn (Felak ve Nas süreleri) kıraat edilmelidir 8 Bu salavatın sahibi olan büyük kutub Muhammed el-Bekri Hz demiştir ki ömründe bir kere bu salavatı okuyan cehenneme girerse Allahın huzurunda beni yakalasın Yukarıdaki sözün sahibi olan zat Abdülkadir Geylani Hz inden sonra benim bu ayağım doğuda ve batıda bulunan bütün velilerin boynu üzerindedir Diyebilmiş ikinci zattır Bir kere kendisi Resulullahın (s a v) kabrini ziyaret ederken Resulullah (s a v) ona Allah seni ve zürriyyetini mübarek kılsın diye hitab etmiştir Şarani,Şihab ve Münavi gibi bir çok alim bu zatı en mübalağalı ifadelerle medh etmişlerdir ( es-Savi, el-Esrarur-Rabbaniyye,sh 45 ;Yusuf-u Nebhani, Efdalüs Salevat, Salat no 50, sh 89-96 ) (SALAVAT-I ŞERİFE ) 9 Ayrıca bu salavat hakkında yine 120,000 salavatı şerife gücünde olduğu mana aleminde peygamberimiz s a v tarafından bildirilmiştir [BU SALAVATI OKUYUP OKUTAN VESILE OLAN HERKESTEN ALLAHU TEALA RAZI OLSUN, O KISIYI VE AILESINI CENNETINE KOYSUN SON NEFESTE "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü" DEMEYI O KISIYE VE OKUTTUGU KISILERE NASIB EYLESIN AMIN] Peygamber efendimiz bir hadis-i şeriflerinde "Fesad-ı ümmetim zamanında kim sünnetime sarılırsa ona yüz şehid sevabı vardır"(Et-terğib vet-terhibc 1

58572 views | 400 likes | abdul kadir | 2011-09-29 01:39:56
10:44

Download AN INTERVIEW WITH MR ADNAN OKTAR BY GARETH JENKINS 1OF4 mp4 download free video

In this interview Mr Adnan Oktar has been asked about his life and his activities and the impact of his works all around the world His reply concerning the impact of his work made it clear that the approach to religion in the west had changed drastically after Mr Oktars book reached there Adnan Oktar It was after the Atlas of Creation that the really stunning effect happened in Europe It provoked a really huge response in France, Germany and Italy It elicited huge reactions It had a particularly positive effect on the intellectual section of society It greatly accelerated the return to religion Christians, people of Christian origins, literally began becoming really devout These developments were truly excellent I sent a copy of my Atlas to Tony Blair, for instance Reports say that Blair now encourages faith to play a greater role Former Prime Minister Tony Blair has called for faith to be given a central role in the resolution of world problems Belief, in other words Belief in Allah Tony Blair is dedicating his life to religion They say that former Prime Minister Tony Blair says he will spend the rest of his life increasing inter-faith dialogue These are all statements that came in the wake of the Atlas Tony Blair has called on faith leaders to reinvigorate the conscience of the world His words These are all Blairs word The Atlas has had a very, very positive impact And not only on him French President Nicolas Sarkozy is the same He says that this great devotion, joy and faith that will be instrumental in the birth of one of the finest and greatest civilizations the world has ever seen emerged from here 1400 years ago He is referring to Islam Almighty Allah is present in everyones hearts and thoughts It is Allah who prevents people being made captive and who sets them free It is Allah who is a rampart against boundless human pride and madness It is Allah who constantly gives human beings a message of humility and love, of peace and brotherhood, of tolerance and respect that transcends all differences This message has generally changed in nature, however It has usually been distorted Many crimes have been committed in the name of religion But in reality these have nothing to do with religion at all On the contrary, they are a denial of religion They are a betrayal of religion You know what Sarkozys earlier perspective on religion

253 views | likes | HarunYahyaInterviews | 2009-03-14 11:13:29
Next»
AN INTERVIEW WITH MR ADNAN OKTAR BY GARETH JENKINS 1OF4 As .MP4 3GP FLV-

Result Description...

Take some time to read the thoughts below specifying the results...

We are pleasure to present you all the related videos we have carefully filtered for your search query Videos a total downloadable match of 1,000,000 (One Million). Inorder to help you and improve experience we have included a pagination of 20 items dispalyed per page. Take a Free online stream and download of AN INTERVIEW WITH MR ADNAN OKTAR BY GARETH JENKINS 1OF4 a video claimed by uploader HarunYahyaInterviews with views of 253, ranges in complete length of 10:44 and at 256 Kbps bitrate, you can withal download Top notch Video Document configurations of this video. This video was transferred on 2009-03-14 11:13:29 that is for all intents and purposes from now.. We are thankful you have used Realwaparz for helping you to achieve what your looking for.

Enjoy Free Download Videos mp4 mp3. To download the file click the button(Download Button). You can Download Each Video by 3GP, MP4 and Mp3 Formats. Each page has direct download buttons of chosen format.

Video Courtesy to Uploaders And Owners

Incoming Search Tags

You can also see other possible keywords for downloading similar video...

Download video AN INTERVIEW WITH MR ADNAN OKTAR BY GARETH JENKINS 1OF4 mp4 3gp Download 08 hz smail peygamber. mp3 3gp mp4 Download 08-hz-smail-peygamber mp3 mp4 3gp, AN INTERVIEW WITH MR ADNAN OKTAR BY GARETH JENKINS 1OF4.mp4 Download Videos, Free Download Videos, Videos MP3 Download, Videos MP4 Video Download, Videos All Video Download, Videos 3GP Download, Fast Downloads, HD Downloads, Download HD Mp4, 3GP, Movies, IOS Videos Download, Mobile Videos, Iphone Videos Download, Android Videos Download, Latest New Songs and Video, Online Full Video Downloads, Search And Download

Download AN INTERVIEW WITH MR ADNAN OKTAR BY GARETH JENKINS 1OF4.mp3 Where to Get AN INTERVIEW WITH MR ADNAN OKTAR BY GARETH JENKINS 1OF4 - AN INTERVIEW WITH MR ADNAN OKTAR BY GARETH JENKINS 1OF4.mp4 video, Download 08 hz smail peygamber - AN INTERVIEW WITH MR ADNAN OKTAR BY GARETH JENKINS 1OF4.avi Crystals torrent

Share This With...


facebook twitter google+ | WhatsApp |Jedixraja Project © 2018.