R
Loading...
DOWNLOAD ukuba MP4 3GP & MP3

Below result for ukuba on wikiwaparz.com. Download mp3, torrent , HD, 720p, 1080p, Bluray, mkv, mp4 videos that you want and it is FREE forever!Subscribe To Our Newsletter

Join up to 900,000+ subscribers NOW!!!

Subscribe to our newsletter to stay updated.Loading...
4:53

Download Best South African Gospel Music "Kuyinjabulo Ukuba Umuntu Oqotho" download mp4 3gp mp3

Best South African Gospel Music "Kuyinjabulo Ukuba Umuntu Oqotho" Ukuqonda iqiniso kukhulula umoya womuntu kumenze ajabule Iqiniso lelo! Ngigcwele ukuzethemba ezwini likaNkulunkulu futhi anginakho ukungabaza Singaba kanjani nokungabaza? Anginakho ukuphika, angihlehli emuva, angiphelelwa yithemba Buka! Ngiqhuba umsebenzi wami ngenhliziyo yami yonke nangengqondo futhi anginakho ukukhathazeka ngenyama Angimubi, futhi! Noma izinga lami lokuphila liphansi, nginenhliziyo eqotho Ngempela? Ngizibophezele ngokuphelele kuzo zonke izinto ukuze ngenelise intando kaNkulunkulu (Yebo, lokho kulungile!) Ngiyalenza iqiniso, ngilalele uNkulunkulu, ngizame ukuba umuntu oqotho Kwakuhle! Ngivulelekile futhi ngiqotho, anginankohliso, ngiphila ekukhanyeni Kuhle kakhulu! Bantu abaqotho, wozani ngokushesha, sivulelane izinhliziyo Nonke bantu enithanda uNkulunkulu, wozani nihlanganyele nathi njengabangani abahle Owokuqala, Owesibili, Owesithathu, sonke singabangani beqiniso Bonke abantu abathanda iqiniso bangabafowethu nodadewethu (Umndeni!) Bantu abajabulile, wozani nihlabelele nidanse nidumise uNkulunkulu Hlabelelani! Nidanse! Kuyinjabulo ukuba ngumuntu oqotho! Kuyinjabulo ukuba ngumuntu oqotho! Ukuba ngumuntu oqotho impela kuyajabulisa! (Umuntu obusisekile!) Ngigcwele ukuzethemba ezwini likaNkulunkulu futhi anginakho ukungabaza Siyawuqonda umbono! (Kuhle kangaka ukuqonda iqiniso!) Ngiqhuba umsebenzi wami ngenhliziyo yami yonke nangengqondo futhi anginakho ukukhathazeka ngenyama Siphila njengabantu! Noma izinga lami lokuphila liphansi, nginenhliziyo eqotho Yebo, inhliziyo eqotho iyigugu! Ngizibophezele ngokuphelele kuzo zonke izinto ukuze ngenelise intando kaNkulunkulu Ngabe lena akuyona indlela yokuhanjwa? (UNkulunkulu akafuni okuningi kithina ) Ngivulelekile futhi ngiqotho, anginankohliso, ngiphila ekukhanyeni Nika inkazimulo kuNkulunkulu! Bantu abaqotho, wozani ngokushesha, sivulelane izinhliziyo Akekho ozonda abantu abaqotho, angithi? Nonke bantu enithanda uNkulunkulu, wozani nihlanganyele nathi njengabangani abahle Abantu abakhohlisayo bayanyanyisa! Ewu! Bonke abantu abathanda iqiniso bangabafowethu nodadewethu Bantu abajabulile, wozani nihlabelele nidanse nidumise uNkulunkulu Abantu abaqotho kuphela abanenjabulo yeqiniso (Injabulo yeqiniso!) Bantu abaqotho, wozani ngokushesha, sivulelane izinhliziyo Nonke bantu enithanda uNkulunkulu, wozani nihlanganyele nathi njengabangani abahle Bonke abantu abathanda iqiniso bangabafowethu nodadewethu Bantu abajabulile, wozani nihlabelele nidanse nidumise uNkulunkulu Hlabelelani! Nidanse! Bantu abaqotho, wozani ngokushesha, sivulelane izinhliziyo Nonke bantu enithanda uNkulunkulu, wozani nihlanganyele nathi njengabangani abahle Bonke abantu abathanda iqiniso bangabafowethu nodadewethu Bantu abajabulile, wozani nihlabelele nidanse nidumise uNkulunkulu Bantu abaqotho, wozani ngokushesha, sivulelane izinhliziyo Nonke bantu enithanda uNkulunkulu, wozani nihlanganyele nathi njengabangani abahle Bonke abantu abathanda iqiniso bangabafowethu nodadewethu Bantu abajabulile, wozani nihlabelele nidanse nidumise uNkulunkulu Bantu abaqotho, wozani ngokushesha, sivulelane izinhliziyo Nonke bantu enithanda uNkulunkulu, wozani nihlanganyele nathi njengabangani abahle Bonke abantu abathanda iqiniso bangabafowethu nodadewethu Bantu abajabulile, wozani nihlabelele nidanse nidumise uNkulunkulu Khetha kulokhu Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi Nakanjani, alisungulwanga umuntu UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile Isitatimende esikhethekile Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO s zu kingdomsalvation org E-mail contact zu@kingdomsalvation org inombolo +33-62-95-6

2:38

Download Ukuba Ayivakali ilungile Ungayenzi Umzimba wam ngumzimba wam download mp4 3gp mp3

s www mybodyismybody com xhosa-website Ukuba Ayivakali ilungile- Ungayenzi Iinjongo zalengoma 1) Ukufundisa abantwana ukuba bamamele izimvo zabo Ixesha elininzi abantwana bayazi xa izinto zibenza bangaziva kakuhle okanye xa izinto zibenza bazive bengakhululekanga ngoko ke bafundise lo mthetho – “Ukuba ayivakali ilungile – ungayenzi!” 2) Ukuthetha ngengcinezelo yoontanga Xelela abantwana ngeentlobo zeemeko ezibandakanya ucinezelo ngoontanga bakhe abakwangabahlobo babo oluye lwenzeke esikolweni okanye ekhayeni – bezama ukubathundeza ekwenzeni izinto abazaziyo ukuba azilunganga kwaye uphinde ubandakanye ukusetyenziswa kweziyobisi kulencoko “Ukuba ayivakali ilungile – ungayenzi!” 3)Ukunceda abantwana ngokubaxhobisa ngemiba ephathelene nemizimba yab Abantwana kufuneka bayazi ukuba imizimba yabo yeyabo kwaye ukuba izinto zibenza bangazivi bekhululekile, banalo ilungelo lokuthi ‘Hayi andifuni ukuyenza lonto’ – “Ukuba ayivakali ilungile – ungayenzi!” Lengoma izakuvula ithuba lokuba esisihloko semizwa sinconkolwe, nantsi imizekelo yemizwa Ukonwaba, Unxunguphalo, Ukuziva uwedwa, Ukucaphuka, Ukoyika Kwakhona, ungadlala umdlalo obonisa ubuso obonwabileyo, ubuso obunxungupheleyo, ubuso obunomsindo, iimbuso ezihlekisayo okanye ungathi mabazobe ubuso obubonisayo ukuba bona baziva kanjani emizweni yabo Uninzi lwabantwana bavakalisa izimvo zabo ngokukhululekileyo xa bezoba kunokuthetha ngomlomo Itekisi ka Cynthie Sizakuyonwabela kakhulu le ingoma ilandelayo,Inomyalelo omkhulu ekumele siwukhumbule Lomyalelo uthi – Ukuba ayivakali ilungile – Ungayenzi! Wazi ke ukuba andithethi ngezinto ezifana nokwenza umsebenzi wakho wasekhaya owunikwe esikolweni, okanye ukucoca igumbi lakho loku lala Ndithetha ngeemeko apho umntu aye azame ukuhamba nawe akuse endaweni naye kwaye nawe ube usazi ukuba asiyonto elungileyo leyo Ukuba ayivakali ilungile, ungayenzi! Okanye ukuba umntu uzama ukwenzisa into ekwenza ungaziva ukhululekile Ukuba ayivakali ilungile – Ungayenzi! Ukuba Ayivakali ilungile- Ungayenzi (Amazwi engoma) Abantu bangakuphathaphatha bathi kulungile Kodwa ukhumbule umzimba wakho ngowakho Nguwe owaziyo okungavakali kulungile Ukuba akuvakali kulungile, Ungakwenzi! Ungakwenzi, Ungakwenzi Kukh’ abantu phandl’ apha abath’ utholotholo Bazame ukukunika iziyobisi Bakwenze ungahambi isikolo Bathi gcina imfihlelo Kodwa uyazi omawukwenze Ukuba ayivakali ilungile ungayenzi! Ungakwenzi, Ungakwenzi! Abantu bangakuxelele bayakhathala Anditsho ukuba akukuhlanga ukwabelana Kodwa uyayazi ngaphakathi kuwe ukuba akuvakali kulungile Kwaye ukuba akuvakali kulungile Ungakwenzi Yevah!! Ungakwenzi, Ungakwenzi Hayi ukuba akuvakali kulungile, ungakwenzi, Yevah!! Ungakwenzi, Ungakwenzi! s www mybodyismybod

4:59

Download (Xhosa) Umdlalo “Ungathini Ukuba” Ngumzimba wam, umzimba wam download mp4 3gp mp3

s www mybodyismybody com xhosa-website Sponsor Stichting GetOn​ Translations by LOYISO GURA Voice Over and Songs by @ZoyaSpeaks Le nkqubo kunye nezingoma zibhalwe kwaye zanikwa ubomi ngu Chrissy Sykes © 2017 Ukufundisa abantwana ukuba uHAYI bamthethe ngegunya Itekisi ka Cynthie Ngoku ke, sizokudlala umdlalo esiwubiza “Ungathini Ukuba” kwaye kulengoma sizakufunda ngokuba siye senze kanjani na xa umntu ongamaziyo ezama ukuba uhambe naye, okanye ukuba mntu uthile ezama ukukuchukumisa amalungu akho angasese Uyawazi ukuba amalungu akho angasese andawoni na? Zezindawo apho impahla yakho yangaphantsi okanye izikhindi zakho zigquma khona Akekho umntu ofanele ukuba achukumise amalungu akho angasese ekusukeleni ebuncinaneni bakho, uMama noTata ngabo abanako ukukucoca kwezondawo, kodwa kungekudala nawe uzakufunda ukuzenzela lonto ngokunokwakho Okanye mhlawumbi ukuba uyagula okanye uva iintlungu, Umama okanye uTata okanye uGqirha kungamele ukuba babeke iyeza khona, kodwa ngaphandle koko akekho omnye umntu ekumele achukumise amalungu akho angasese Sizakufunda ngokuba uye wenze kanjani xa umntu osekhayeni lakho okanye kusapho lwakho ukwenza ungaziva ukhululekile okanye uzama ukukuhlukumeza Inye nje into ekumele uyenzile ku lo umdlalo, kukuba ukhwaze “HAYI” ngoko ke ndifuna ukhwaze ngokuzimisela kamnandi na kakhulu ​ Umdlalo “Ungathini Ukuba” (Amazwi engoma ) Sizokudlala “Ungathini ukuba” Kukho imibuzo kunye neempendulo Ufuna ukuba yi ncutshe njalo njalo Naku okumele ukwenze Ithi Hayi! (Ithi Hayi!) Ithi Hayi! (Ithi Hayi!) Ungathini ukuba, ekuphumeni kwes’kolo Umntu ongamaziyo azame ukugoduka nawe Kwaye eqhuba imoto ebengezelayo, avele athi kuwe “Molo, ufuna ndikukhwelise?” Yhuu Hayi, andikwazi! Andikhweli emotweni yakho Ngoba uMama noTata bathe kum Ungaze uhambe nomntu ongamaziyo Ithi Hayi!! Ithi Hayi! Ngoku ke Ungathini ukubausekhaya Kwaye umgcini wakho ukugcinile Kwayena azame ukukuchukumisa phantsi kwempahla zakho Ungenzani? Ungathi Hayi, mgcini wam Andifuni undichukumise kulondawo Ngoba zindawo zam zangasese Kwaye umzimba wam awungowakho Ndingathi Hayi!! (Ithi Hayi!) Vele uthi Hayi!! (Ithi Hayi!) Sidlala umdlalo “Ungathini ukuba” Kukho imibuzo kunye neempendulo Ukuba ufuna ukuba yi ncutshe njalo njalo Naku okumele ukwenze Ithi Hayi! (Ithi Hayi!) Vele uthi Hayi! (Ithi Hayi!) Ungathini ukuba Kukho isihlobo okanye isizalwane Sikuchukumise okanye sikuhlukumeze Lonto ikwenze ungaziva kamnandi Ungathini na? HAYI! Ungathi HAYI! Ungayenzi lonto Nangona ndikuthanda Ungandenzi lonto ngoba ndisemncinane Ndingathi Hayi! (Ithi Hayi!) Vele uthi Hayi! Ithi Hayi! (Ithi Hayi!) Ithi

Next»
Thokozani Mbatha Kumnandi Ukuba Gay 😂😂😂 As .MP4 3GP FLV-

Result Description...

Take some time to read the thoughts below specifying the results...

Video Courtesy to Uploaders And Owners

Incoming Search Tags

You can also see other possible keywords for downloading similar video...

Download video Thokozani Mbatha Kumnandi Ukuba Gay 😂😂😂 mp4 3gp Download ukuba. mp3 3gp mp4 Download ukuba movie mp4 3gp, Thokozani Mbatha Kumnandi Ukuba Gay 😂😂😂.mp4 Download Videos, Free Download ukuba, ukuba MP3 Download, ukuba MP4 Video Download, ukuba All Video Download, ukuba 3GP Download, Fast Downloads, HD Downloads, Download HD Mp4, 3GP, Movies, IOS Videos Download, Mobile Videos, Iphone Videos Download, Android Videos Download, Latest New Songs and Video, Online Full Video Downloads, Search And Download

Download Thokozani Mbatha Kumnandi Ukuba Gay 😂😂😂.mp3 Where to Get Thokozani Mbatha Kumnandi Ukuba Gay 😂😂😂 - Thokozani Mbatha Kumnandi Ukuba Gay 😂😂😂.mp4 video, Download ukuba - Thokozani Mbatha Kumnandi Ukuba Gay 😂😂😂.avi Crystals torrent, mp3song, Free Thokozani Mbatha Kumnandi Ukuba Gay 😂😂😂.mp3 Song Download, Thokozani Mbatha Kumnandi Ukuba Gay 😂😂😂 ft Thokozani Mbatha Kumnandi Ukuba Gay 😂😂😂 - movies.mp3 ukuba Full track Download, ukuba, ukuba .mp3 Single Free Download, ukuba - Thokozani Mbatha Kumnandi Ukuba Gay 😂😂😂, Thokozani Mbatha Kumnandi Ukuba Gay 😂😂😂 Download, ukuba - Thokozani Mbatha Kumnandi Ukuba Gay 😂😂😂.mp3.mp3 Track, SoundCloud Download Thokozani Mbatha Kumnandi Ukuba Gay 😂😂😂.mp3 Listen Online, Thokozani Mbatha Kumnandi Ukuba Gay 😂😂😂.mp3 Song In 320Kbps & 128Kbps, ukuba 190Kbps format, Tindeck ukuba

Share This With...


facebook twitter google+ | WhatsApp |Jedixraja Project © 2019.